Liệt sĩ Phan Văn Điểm


Sinh năm: 05/02/1948

Quê quán: Đoàn Kết - Thanh Bình - Lâm Thao - Phú Thọ

Nhập ngũ: 12/1966

Cấp bậc: Trung sĩ

Chức vụ: Quay phim

Hy sinh: 05/5/1971

Đơn vị: Xưởng phim Quân đội - Cục Tuyên huấn - TCCT

Nơi hy sinh: Tuyên Đức - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng (QK6)

Nơi an táng ban đầu: Tuyên Đức - TP.Đà Lạt - Lâm Đồng (QK6)

Họ tên cha: Phan Văn Chung

Họ tên mẹ: Phan Thị Chuyết

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan