Liệt sĩ Phạm Tranh


Sinh năm: 1930
Quê quán: Giồng Tôm - Bến Tre
Nhập ngũ: 1948
Đơn vị: Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Miền
Chức vụ: Nhiếp ảnh
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Khen thưởng: 03 Huân chương vẻ vang và nhiều Giấy khen, Bằng khen, Huy hiệu khác
Hy sinh: 05/1965
Nơi hy sinh: Mặt trận phía Nam
Trong trường hợp: Bị địch tấn công vào căn cứ
Họ tên mẹ: Lê Thị Đấu
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan