Liệt sĩ Phan Văn Cam


Sinh năm: 1943
Quê quán: Điện Quang - Điện Bàn - Quảng Nam
Nhập ngũ: 2/1962
Đơn vị: Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Miền
Chức vụ: Trung đội trưởng
Khen thưởng: Huân chương Chiến sĩ Giải phóng hạng 1 2,3, Huân chương Chiến công Giải phóng hạng 2, 3
Hy sinh: 07/04/1972
Nơi hy sinh: Lộc Ninh - Bình Phước
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ 
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Xuân
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan