Bài viết mới nhất

Liệt sĩ Nguyễn Khắc Thắng


Sinh năm: 1949
Quê quán: Tân Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Nhập ngũ: 1967
Đơn vị: Đoàn Điện ảnh Quân đội - Cục Tuyên huấn - TCCT
Chức vụ: Cán bộ quay phim Quân đội
Hy sinh: 1970
Nơi hy sinh: Châu Đốc - An Giang
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ 
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan