Liệt sĩ Nguyễn Bá Thụy


Sinh năm: 1936

Hy sinh: 1972

Quê quán: Hà Nội

Đơn vị: nay là Điện ảnh Quân đội nhân dân - Tổng cục Chính trị

Nơi hy sinh: Biên giới Việt Nam - Campuchia

Cấp bậc:                                      

Chức vụ: Nhân viên In tráng

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

Bài viết liên quan