Bài viết mới nhất

Liệt sĩ Nông Văn Tư


Sinh năm: 1943
Quê quán: Văn Lang - Đồng Hỷ - Thái Nguyên
Đơn vị: Đoàn Điện ảnh Quân đội - Cục Chính trị - TCCT
Chức vụ: Nhân viên quay phim Quân đội
Hy sinh: 30/12/1971
Nơi hy sinh: Mặt trận Khu 4
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan