Liệt sĩ Nguyễn Kôn


Sinh năm: 1936
Quê quán: Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An
Nhập ngũ: 22/2/1964
Cấp bậc: Chuẩn úy
Chức vụ: Cán bộ quay phim Quân đội
Đơn vị: Đoàn Điện ảnh Quân đội - Cục Tuyên huấn - TCCT
Hy sinh: 12/5/1967
Nơi hy sinh: Mặt trận Tây Nam Hà Nội
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ 
An táng: Nghĩa trang Văn Điển, nay chuyển về Nghĩa trang Ngọc Hồi
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan