Liệt sĩ Nguyễn Bá Thoại


Sinh năm: 1925

Quê quán: Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

Nhập ngũ: 8/1945

Đơn vị: Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Miền

Chức vụ: Tiểu đoàn trưởng

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Khen thưởng: Huân chương Chiến sĩ Giải phóng Hnagj 1,2,3

Hy sinh: 11/01/1972

Nơi hy sinh: Khu vực Soài Chia - Salon - Campuchia

Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ bị B-52 oanh tạc

Họ tên vợ: Đỗ Thị Viễn

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

Bài viết liên quan