Liệt sĩ Lê Viết Thế


Sinh năm: 1936
Quê quán: Hải Châu - Tĩnh Gia - Thanh Hóa
Nhập ngũ: 5/1965
Hy sinh: 5/1972
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ

Đơn vị khi hy sinh: Xưởng phim Quân đội - Cục Tuyên huấn - TCCT
Họ tên mẹ: Lê Thị Lạt
Họ tên vợ: Đỗ Thị Viễn
Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan