Bài viết mới nhất

Liệt sĩ Dương Phước An


Sinh năm: 1928
Quê quán:Triệu Phong - Quảng Trị
Nhập ngũ: 10/1965
Đơn vị: Điện ảnh Quân Giải phóng - Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Miền
Chức vụ: Trung đội trưởng
Hy sinh: 19/5/1968
Nơi hy sinh: Quận 5 - Sài Gòn
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ 
Họ tên bố: Dương Phước kinh
Họ tên mẹ: Lê Thị Mượn

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan