Liệt sĩ Đào Văn Phủng


Sinh năm: 1943
Quê quán: Giao Hải - Xuân Thủy - Hà Nam Ninh. Nay là Giao Hải - Giao Thủy - Nam Định
Nhập ngũ: 01/1967
Chức vụ: Trung đội trưởng Chiếu bóng
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

Hy sinh: 1975
Nơi hy sinh: Khu vực Bù Đốp lưu vong (căn cứ quân sự cũ VNCH)
Trong trường hợp: Trên đường đi công tác, xe ô tô vướng mìn của địch
An táng: Nghĩa trang D208 - Ấp Phước Thiện - Tỉnh Bình Phước

Họ tên vợ: Trịnh Thị Mỹ (đã mất)
Liệt sĩ Đào Văn Phủng cùng đồng đội

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.
 

Bài viết liên quan