Bài viết mới nhất

Liệt sĩ Châu Quang


Sinh năm: 1935
Quê quán: Gò Công - Tiền Giang
Nhập ngũ:07/1954
Đơn vị: Phòng Tuyên huấn - Cục Chính trị Miền
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Khen thưởng: Huân chương Chiến sĩ Giải phóng Hhạng 2,3
Hy sinh: 10/02/1968
Trong trường hợp: Đang thực hiện nhiệm vụ bị B-52 oanh tạc
An táng: Nghĩa trang Trung đoàn 2 - Sư đoàn 9

Họ tên bố: Châu Văn Hơn
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sen

Ghi chú: Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ thuộc đơn vị quản lý; giải mã các phiên hiện đơn vị trong chiến tranh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, cung cấp thông tin mộ liệt sĩ. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ tiếp tục cung cấp thông tin cho gia đình.

 

Bài viết liên quan