NSƯT Trịnh Rãng


1. Quê quán: xã Mãn Lạn, Thanh Ba, Phú Thọ
2. Sinh ngày: 
03/9/1949
3. Nhập ngũ22/12/1966
4. Cấp bậc: Đại tá (LN1)
5. Chức vụ: Đạo diễn
6. Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam
7. Năm phong tặng NSƯT: 1997
8. Một số tác phẩm tiêu biểu:

Phim tài liệu "Đi tìm đồng đội" - Giải Bông sen Vàng, Cánh Diều Hội Điện ảnh Việt Nam
Phim tài liệu "Có một bài ca" - Giải Bông sen Bạc năm 1990, Giải B giải thưởng 5 năm BQP 1989 - 1994
Phim tài liệu "Đại tướng Nguyễn Chí Thanh" - Giải B Báo chí Quốc gia
Phim tài liệu "Đồng Văn những ngày cuối tháng 5" - Giải A Báo chí Quốc gia

Bài viết liên quan