Bài viết mới nhất

NGHỆ SĨ ƯU TÚ – ĐẠI TÁ PHẠM TIẾN CƯỜNG

Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Tiến Cường


Quê quán: Đông Phương - Kiến Thụy - Hải Phòng
Ngày, tháng, năm sinh: 30/08/1965
Nhập ngũ: 12/1991
Cập bậc: Đại tá
Chức vụ: Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân
Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam năm…
Năm phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú:
Một số thành tích tiêu biểu:

I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
- Tháng 12/1991 – Tháng 6/2005: Đoàn Kịch nói Quân đội – TCCT;
- Tháng 7/2005 –  Tháng 3/2008: Đội trưởng Đội diễn I – Đoàn Kịch nói Quân đội – TCCT;
- Tháng 4/2008 – Tháng 4/2010: Phó Đoàn trưởng Đoàn Kịch nói Quân đội – TCCT;
- Tháng 5/2010 – Tháng 10/2014: Phó Giám đốc Nhà hát kịch nói Quân đội – TCCT;
- Tháng 11/2014 – nay: Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân.

II. GIẢI THƯỞNG
- 02 Huy chương vàng toàn quốc (1991, 2007)
- 01 Huy chương vàng toàn quân (1995)
- 01 Giải Cánh diều vàng - Hội Điện ảnh Việt Nam (2003)
- 03 Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2002, 2003, 2005)
- Cùng nhiều Bằng khen và Giấy khen khác.

Bài viết liên quan