NSƯT Dương Minh Đẩu


1.     Quê quán: Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội
2.     Sinh ngày: 27/09/1928 
3.     Nhập ngũ: 3/1945
4.     Cấp bậc: Đại tá
5.     Chức vụ: Giám đốc
6.     Bút danh: Bùi Phương
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 1993
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu:
Tham gia với chức danh Đạo diễn
"Văn công với hội diễn" - 1962
"Chiến thắng Dương Liễu - Đào Nhông" 1966
"Vài hình ảnh tiến công xuân 1968" - 1968
"Bác Hồ sống mãi" - 1969
"Kokava" - 1970 - Giải Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần 2
"Bộ đội múa hát" - 1974
Tham gia với chức danh Biên kịch kiêm Đạo diễn
"Quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược" - 1965 - Giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần 1

Bài viết liên quan