NSƯT Phùng Đệ

 
 
1.     Quê quán: Trích Sài – Phường Bưởi – Tây Hồ - Hà Nội
2.     Sinh ngày: 06/1933
3.     Nhập ngũ: 19/12/1946
4.     Cấp bậc: Trung tá
5.     Chức vụ: Đạo diễn
6.     Bút danh: Hồng Kính
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/01/1960
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 14/01/1993
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu:
Giải thưởng Bông sen Vàng và Giải thưởng Quốc tế
-         Phim “Võ tay không” - LHP 1970 - Chức danh: Đạo diễn kiêm quay phim;
-         Phim “Những cô gái C3 quân giải phóng” - LHP 1973 - Chức danh: Đạo diễn kiêm quay phim
Giải thưởng Ban Giám khảo LHP Quốc tế Lép Zích 1972;
-         Phim “Chiến thắng lịch sử xuân 1975” - LHP 1977 - Chức danh: đồng Đạo diễn;
-         Phim “Chiến thắng Đường 9 Nam Lào” - LHP 1973 - Chức danh: đồng quay phim.
Giải thưởng Bồ câu vàng LHP Quốc tế Lép Zích 1972.
-         Phim “Vũ kịch Ngọn lửa Nghệ Tĩnh” - LHP 1964 - Chức danh: Quay phim
Giải thưởng Bông sen Bạc
-         Phim “Chặng đường tới Điện Biên” - LHP  1982 - Chức danh: đồng Đạo diễn kiêm quay phim       
-         Phim “Lên đường hành quân” - LHP  1970 - Chức danh: quay phim
 

Bài viết liên quan