NSƯT Phan Thanh Dũng


 Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu tham gia với chức danh Quay phim
- Phim tài liệu "Chiến thắng Ninh Lộc" - 1973
- Phim tài liệu "Tiếng hát những người chiến thắng" - 1974
- Phim tài liệu "Ngọn cờ chiến thắng" - 1974

Ghi chú: Hiện nay, Điện ảnh QĐND đang chỉ đạo các đơn vị rà soát, bổ sung hồ sơ cung cấp thông tin các Nghệ sĩ ưu tú. Các trường hợp hồ sơ thiếu thông tin, nếu có thông tin bổ sung đơn vị sẽ cập nhật trên website của Điện ảnh QĐND.

 

Bài viết liên quan