NSƯT Nguyễn Thành Thái


1.     Quê quán: Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ
2.     Sinh ngày: 6/3/1964
3.     Nhập ngũ: 30/4/1966
4.     Cấp bậc: Đại tá (Nâng lương lần 1)
5.     Chức vụ: Phó quản đốc Xưởng phim tài liệu
6.     Bút danh: Kim Thành, Nguyễn Thành, Thành Thái
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 2007
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu:
Quay phim các phim:

"Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào" - Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ II năm 1973
"Những cô gái C3 quân giải phóng"  - Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ II năm 1973
Thời sự đặc biệt "Quân dân Trị Thiên tấn công và nổi dậy" - Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần thứ II năm 1973
Thời sự Quân đội số 14 năm 1976 - Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần thứ IV
Thời sự Quân đội "Hình ảnh Quân đội số 5 - 1979" - Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần thứ V năm 1980
"Anh bộ đội của chúng em" - Băng khen QPC LHP lần thứ VII
Đạo diễn các phim:
"Đất hồi sinh" - Giải B Hội Nhà báo năm 1997
"An toàn khu - một thời để nhớ" - Giải B Hội Điện ảnh Việt Nam năm 1998
Huy chương "Vì sự nghiệp Điện ảnh Việt Năm năm 1998
Huy chương "Vì sự nghiệp báo chí
 

Bài viết liên quan