NSƯT Lê Lâm


 
1.     Địa chỉ: Nam Đồng, Hà Nội
2.     Sinh ngày: 1/10/1929
3.     Nhập ngũ: 26/6/1947
4.     Cấp bậc: Đại tá
5.     Chức vụ: Phó Giám đốc
6.     Bút danh: 
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 1949
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 1984
Biên kịch kiêm Đạo diễn phim Tài liệu "Cồn Cỏ anh hùng" - 1965 - Giải đặc biệt LHP Leipzip 1967, đạt giải Bông sen Bạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ Nhất;
Đạo diễn các phim Tài liệu:
"Người Hàm Rồng" - 1967 - đạt giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ Nhất;
"Quanh địa ngục Cồn Tiên" - 1968 - đạt giải Bông sen Vàng LHP Việt Nam lần thứ Nhất;
"Việt Bắc trận tuyến phía sau" - 1971;
"Năm 1972 lịch sử" - 1975;
"Thăm quê hương cách mạng" - 1977;
"Chặng đường tới Điện Biên" - 1980 - đạt giải Bông sen Bạc Liên hoan phim Việt Nam lần thứ Nhất;
"Người lính của sư đoàn" - 1983;
Biên kịch các phim Tài liệu:
"Sư đoàn quân tiên phong" - 1989;
"Chuyện kể về những pho tượng" - 1990; 
 

Bài viết liên quan