NSƯT Lê Hợi

 

1.     Quê quán: Phú Thọ
2.     Sinh ngày:19/02/1947
3.     Nhập ngũ: 12/01/1967
4.     Cấp bậc: Đại tá
5.     Chức vụ: Đạo diễn
6.     Bút danh: Thanh Minh
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 1977
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 2007
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu: 
Tham gia quay một số phim tài liệu sau:
"Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ" - năm 1981 - đạt giải Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần thứ VI năm 1983, Giải Nhì Phim tài liệu tại LHP Quân đội các nước Xã hội Chủ nghĩa lần thứ XII (CHDC Đức) năm 1982;
"Ngôi sao không tắt" - năm 1987 - đạt giải Bông sen Bạc LHP Việt Nam lần thứ VIII năm 1988;
Quay phim xuất sắc nhất LHP Việt Nam lần thứ VI năm 1988 phim "Tổ quốc trên một vùng đảo nhỏ" "Nhịp sống mặt trận"

 

Bài viết liên quan