NSƯT Bùi Xuân Thiện


1.     Quê quán: Nhân Quyền, Bình Giang, Hải Dương
2.     Sinh ngày: 05/05/1948
3.     Nhập ngũ: 21/03/1967
4.     Cấp bậc: Đại tá NL1
5.     Chức vụ: Quay phim
6.     Bút danh:
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/1971
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú:2001
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu:
-         Phim “Chiến thắng Đường 9 Nam Lào” – Giải Bông sen Vàng LHP 1971
-         Phim “Đại thắng màu xuân năm 1975” – Giải Bông sen Vàng;
-         Phim “Đồng Văn những ngày cuối tháng 5” – Giải A Báo chí QG;
-         Phim “Thị xã vẫn yên tĩnh” – Giải Bông sen Bạc;
-         Phim “Cuộc đối mặt sinh tử” – Giải Bông sen Bạc, Cánh diều Bạc Hội ĐA;
-         Phim “Đại tướng Nguyễn Chí Thanh” – Giải C Báo chí QG.

Bài viết liên quan