LIỆT SĨ, NGHỆ SĨ ƯU TÚ NGUYỄN XUÂN NGHIỆP


1.     Quê quán: Thôn Mỹ - Nam Hải - Nam Trực - Nam Định
2.     Ngày sinh: 20/11/1960
3.     Năm hy sinh: 2005
4.     Cấp bậc: Trung tá
5.     Chức vụ: Quay phim - Phó Quản đốc Xưởng phim Khoa học
6.     Bút danh:
7.     Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 
8.     Năm Phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú: 2007
9.     Một số tác phẩm và giải thưởng tiêu biểu:
Vai trò Quay phim các phim tài liệu sau: "Những hạt muối biển", "Chinh phục sông Đà", "Vẻ đẹp người lính", "Sô Thi Ra niềm ước mơ", "Dòng nhựa:, "Thức dậy một tiềm năng", "Điều có thể tránh", "Một chặng đường", "Hai mươi năm ấy", "Trinh sát kỹ thuật luồn sâu của pháo binh", "Đại đội phòng ngự", "Kỹ thuật sửa chữa pháo", "bảo quản đạn dược", "Mặt trận mới", "Ngọn đèn trên sóng", "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh", "Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh", "Điểm tựa Ka Lăng".
Vai trò Đạo diễn đồng Quay phim các phim tài liệu sau: "Tổ quốc đón anh về", "Ấn tượng một chuyến thăm".
Quay hàng vạn mét tư liệu về các công trình trọng điểm của Quốc gia, các hoạt động của Quân đội trong và ngoài nước.

Bài viết liên quan