Phim tài liệu Suốt đời học Bác

Biên kịch    : Phùng Kim Trọng
Đạo diễn     : Vũ Anh Nhất
Quay phim : Đỗ Trung Quân
Nội dung: Bộ phim phản ánh về một thầy giáo Cựu Chiến binh tù Côn Đảo vượt khó đi lên, sau khi nghỉ hưu chuyên về trồng cây cảnh và giúp đỡ mọi người cùng làm giàu cho gia đình và quê hương. Ông thực sự là một tấm gương sáng của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 

Bài viết liên quan