Phim tài liệu "Thanh âm đại ngàn"

Phim Tài liệu Thanh âm đại ngàn
Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất
Biên kịch: Nguyễn Quang Quyết
Đạo diễn: Nguyễn Quang Quyết
Văn hóa cồng chiêng là một nét đẹp của nền văn hóa dân tộc Việt Nam, muốn bảo tồn được văn hoá thì phải khơi dậy, nuôi dưỡng tình yêu, niềm đam mê với tất cả mọi người và đặc biệt là thế hệ trẻ - thế hệ tương lai của dân tộc. Những người lính và bà con nhân dân ở Tây Nguyên đã gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đưa văn hóa cồng chiêng trở thành một giá trị không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần hàng ngày.
 

Bài viết liên quan