Bài viết mới nhất

Phim tài liệu: "Thép trong lòng biển sâu"

Tên phim: Thép trong lòng biển sâu
Chủ sở hữu phim: Điện ảnh Quân đội nhân dân
Biên kịch: Nguyễn Huy Hùng
Đạo diễn: Vũ Trọng Quảng
Thời lượng (tính bằng phút): 26 phút

Tóm tắt nội dung:
Bộ phim nói về những người lính tàu ngầm với bản lĩnh và ý chí vững vàng như thép đã là chỗ dựa vững chắc cho Tổ quốc và nhân dân trong thế trận bảo vệ biển, đảo. Bản lĩnh ấy bắt nguồn từ tình yêu Tổ quốc, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ được hun đúc qua quá trình đoàn kết vươn lên, cùng ý chí vượt qua mọi khó khăn, rèn luyện trưởng thành của người lính Quân đội nhân dân Việt Nam.


 

Bài viết liên quan