Phim khoa học "Nghiên cứu ứng dụng về công nghệ trong chữa cháy"

Đơn vị sản xuất: Điện ảnh Quân đội nhân dân
Chủ sở hữu phim: Điện ảnh Quân đội nhân dân
Biên kịch: Nguyễn Đức Thực
Đạo diễn: Hà Xuân Trường
Trong những năm gần đây, các vụ cháy xảy ra ngày càng tăng về số lượng và quy mô đám cháy. Việc cần có những phương tiện, thiết bị chữa cháy tự động ở thời điểm khi đám cháy vừa hình thành hay những phương tiện có thể chữa cháy ở những tầng cao, những địa hình phức tạp mà các phương tiện chữa cháy hiện có không thể tiếp cận chữa cháy được là yêu cầu cấp thiết. Nhà máy Z113/Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã chủ động áp dụng công nghệ, nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống các phương tiện chữa cháy hiện đại gồm quả cầu chữa cháy, dàn phóng chữa cháy, phương tiện bay chữa cháy, góp phần bảo vệ tài sản của Quân đội và nhân dân.

Bài viết liên quan