Phim tài liệu Mùa xuân toàn thắng - Tập 4

Năm sản xuất 199
Biên kịch              : Hồ Phương
​​​Đạo diễn               : Lê Thi, Đặng Xuân Hải
Quay phim           : Lưu Quỳ, Nguyễn Xuân Tình
Biên Tập              : Phạm Minh Lợi, Hoàng Tuấn Việt
Lời bình                : Lê Thi, Phạm Minh Lợi
Dựng phim           : Trần Minh Hải
Thu thanh            : Trương Thị Trâm
Âm nhạc               : Lương Nguyên
Quay phối hợp     :Vũ Lương, Hải Nghiêm, Cao Ngạc
Biên tập nhạc  : Trịnh Ngọc Tân
Nội dung: Chiến dịch mang tên Hồ Chí Minh giành toàn thắng, giải phóng Sài Gòn, thống nhất cả nước.
 

Bài viết liên quan