Phim tài liệu Mùa xuân toàn thắng - Tập 3

Năm sản xuất 1996 
Biên kịch              : Hồ Phương
Đạo diễn               : Lê Thi
Quay phim           : Lưu Quỳ, Nguyễn Xuân Tình
Biên Tập              : Hoàng Tuấn Việt, Minh Lợi
Lời bình                : Lê Thi, Phạm Minh Lợi
Dựng phim           : Trần Lê Trang
Thu thanh            : Nguyễn Văn Bàn,
Âm nhạc               : Lương Nguyên
Quay phối hợp     : Vũ Lương
Biên tập nhạc  : Trịnh Ngọc Tân
Nội dung: Trước sức tấn công Thần tốc của quân giải phóng, buộc quân Ngụy phải bỏ chạy khỏi Huế - Đà Nẵng.
 

Bài viết liên quan