Phim tài liệu Mùa xuân toàn thắng - Tập 1

Sản xuất năm 1996
Biên Tập : Nguyễn Thành Lập
Biên kịch : Trần Thanh Hiệp
Đạo diễn : Trần Duy Hinh
Quay phim: Phạm Thọ, Đặng Thế Tiến
Dựng phim: Trần Minh Hải
Thu thanh: Nguyễn Văn Bàn,
Âm nhạc: Đỗ Hồng Quân, Cao Việt Bách
Quay phối hợp: Vũ Lương
Biên tập nhạc : Trần Ngà
Nội dung: Mỹ Ngụy phải ký Hiệp định  Pari rút toàn bộ quân Mỹ về nước. Toàn quân và dân ta quyết đánh cho Ngụy nhào giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
 

Bài viết liên quan