Phim tài liệu Điện Biên Phủ sức mạnh lòng dân

Biên kịch    : Phùng Kim Trọng
Đạo diễn     : Nguyễn Quang Quyết
Quay phim : Phạm Thanh Hùng
Nội dung: Bộ phim đem lại một góc nhìn mới về chiến thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ. Đó là sự đóng góp to lớn về hậu cần của các đơn vị dân công bằng sức người, sức của tiếp tế, chi viện cho chiến trường. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ qua những hi sinh lớn lao của chiến sĩ Điện Biên, không chỉ qua những hòn tên, mũi đạn, nòng pháo ở chiến trường mà là chiến thắng của cả hậu phương luôn một lòng hướng về tiền tuyến.
 

Bài viết liên quan