Tập 1 Hồn nước - Phim tài liệu Con đường đã chọn

Thông điệp chủ đề của phim: Không thế lực nào có thể ngăn cản con đường cả một dân tộc đã chọn cho mình: Độc lập, tự do, thống nhất đất nước. Đó là khát vọng ngàn đời của dân tộc Việt Nam, là truyền thống yêu nước, ý chí chống ngoại xâm của các bậc tiền nhân và cha ông truyền lại. Khát vọng đó được những con người của thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua bao chặng đường đầy hy sinh, gian khổ, kiên trì và mưu lược để giành thắng lợi.
Tập 1 – Hồn nước
Biên kịch: Hà Đình Cẩn
Đạo diễn: Đặng Thái Huyền
Quay phim: Tống Văn Đức
Biên tập: NSND Lê Thi
Tóm tắt: Bộ phim khái lược hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua các triều đại, các thời kỳ. Ở bất kỳ thời đại nào, dân tộc Việt Nam với lòng yêu nước nồng nàn, đã anh dũng kiên cường trong mọi cuộc chiến tranh để bảo vệ non sông, đất nước. Và “Con đường đã chọn” của Hồ Chí Minh cho dân tộc Việt Nam ở thế kỷ 20 là con đường tất yếu, con đường giành độc lập tự do cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.
 

Bài viết liên quan