Phim Khoa học Sinh tồn

Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất.
Biên kịch    :  Nguyễn Đức Thực
Đạo din     :  Phạm Hồng Thắng
Quay phim : Vũ Trọng Quảng - Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Bảo Khánh
Biên tập      : Nguyễn Huy Hùng
Nội dung phim:

Phim phổ biến một số kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng sinh tồn của người lính trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt để duy trì sự sống, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Bài viết liên quan