Phim khoa học Bốn tại chỗ trong phòng chống bão lũ

Phim khoa học Sinh tồn
Chủ sở hữu bản quyền: Điện ảnh Quân đội nhân dân.
Năm sản xuất: 2022                                                   
Biên kịch     :  Nguyễn Đức Thực
Đạo din     :  Phạm Hồng Thắng
Quay phim   : Vũ Trọng Quảng - Nguyễn Ngọc Sơn - Nguyễn Bảo Khánh
Biên tập       : Nguyễn Huy Hùng
Chất liệu phim trình duyệt:  KTS
Độ dài         : 29 phút
Ngôn ngữ    : Tiếng Việt

Tóm tắt:
Phim phổ biến một số kiến thức, kinh nghiệm kỹ năng sinh tồn của người lính trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt để duy trì sự sống, hoàn thành nhiệm vụ.
 

Bài viết liên quan