Kỷ niệm 55 năm Điện ảnh Quân đội nhân dân

55 năm gắn bó với nhiệm vụ vừa chiến đấu, vừa làm nghệ thuật tuyên truyền cho toàn quân, toàn dân về những chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng như những chủ trương chính sách quan trọng của Đảng và Nhà nước, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã có những đóng góp tích cực cho các nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của Điện ảnh cách mạng tại Việt Nam.

Bài viết liên quan