Bài viết mới nhất

Phim đạt Giải thưởng Bông sen Vàng của Điện ảnh Quân đội nhân dân tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam

 1. Phim “TRUNG ĐOÀN BỘ BINH TĂNG CƯỜNG TẤN CÔNG QUÂN ĐỊCH PHÒNG NGỰ CÓ CHUẨN BỊ SẴN”

Năm sản xuất: 1958

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “DƯỚI CỜ QUYẾT THẮNG”

Năm sản xuất: 1959

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “TRÊN HẢI PHẬN TỔ QUỐC”

Năm sản xuất: 1960

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ”

Năm sản xuất: 1964

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “NGỌN LỬA NGHỆ TĨNH”

Năm sản xuất: 1964

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “MỸ KHÔNG CHỪA, MỸ CÒN CHẾT”

Năm sản xuất: 1965

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “CHIẾN ĐẤU GIỮ ĐẢO QUÊ HƯƠNG”

Năm sản xuất: 1965

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “QUYẾT TÂM ĐÁNH THẮNG GIẶC MỸ XÂM LƯỢC”

Năm sản xuất: 1965

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “ĐÁNH TAY KHÔNG”

Năm sản xuất: 1966

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “NGƯỜI HÀM RỒNG”

Năm sản xuất: 1967

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “MỘT NGÀY HÀ NỘI”

Năm sản xuất: 1967

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “BẮN RƠI CHIẾC MÁY BAY THỨ 2.500”

Năm sản xuất: 1967

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “MỪNG CHIẾN CÔNG VĨ ĐẠI”

Năm sản xuất: 1967

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “VÀI HÌNH ẢNH CHIẾN ĐẤU XUÂN 1968"

Năm sản xuất: 1968

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “DÒNG THÁC BẠC”

Năm sản xuất: 1968

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “CHIẾN THẮNG KHÂM ĐỨC”

Năm sản xuất: 1969

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “QUANH ĐỊA NGỤC CỒN TIÊN”

Năm sản xuất: 1969

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “VÀI HÌNH ẢNH CHIẾN THẮNG KHE SANH”

Năm sản xuất: 1969

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “CHÚNG CON NHỚ BÁC”

Năm sản xuất: 1969

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ I năm 1970.

 

 1. Phim “TRẬN ĐỊA MẶT ĐƯỜNG”

Năm sản xuất: 1970

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “KỸ THUẬT MỸ VÀ TỘI ÁC DIỆT CHỦNG”

Năm sản xuất: 1971

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “CHIẾN THẮNG ĐƯỜNG 9 - NAM LÀO”

Năm sản xuất: 1971

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “GHI CHÉP TRÊN ĐỒNG BẰNG QUẢNG NGÃI”

Năm sản xuất: 1971

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “THỜI SỰ QUÂN ĐỘI SỐ 8 – 1971”

Năm sản xuất: 1971

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “NHỮNG CÔ GÁI C3 QUÂN GIẢI PHÓNG”

Năm sản xuất: 1972

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

 

 1. Phim “HÀ NỘI BẢN ANH HÙNG CA”

Năm sản xuất: 1973

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ III năm 1975.

 

 1. Phim “CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ NĂM 1975”

Năm sản xuất: 1976

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV năm 1977.

 

 1. Phim “CUỘC ĐỤNG ĐẦU LỊCH SỬ”

Năm sản xuất: 1980

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ IV năm 1977.

 

 1. Phim “ĐI TÌM ĐỒNG ĐỘI”

Năm sản xuất: 1992

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ X năm 1993.

 

 1. Phim “ĐƯỜNG MÒN TRÊN BIỂN ĐÔNG”

Năm sản xuất: 1994

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XI năm 1996.

 

 1. Phim “MƯỜI BA BẾN NƯỚC”

Năm sản xuất: 2009

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVI năm 2009.

 

 1. Phim “HOÀNG SA TRONG LÒNG TỔ QUỐC”

Năm sản xuất: 2010

Bông sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XVII năm 2011.

Bài viết liên quan