THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023)
         Thực hiện hướng dẫn của Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Điện ảnh Quân đội nhân dân phối hợp với Cục Điện ảnh/Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943 – 2023) và 48 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận, thực tiễn, sức sống lâu bền và quá trình kế thừa, vận dụng, phát triển những nội dung cốt lõi của “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc đổi mới, phát triển bền vững của đất nước hiện nay; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại của dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Thời gian diễn ra Tuần phim: Từ ngày 24 – 27/04/2023.
- Địa điểm: Rạp chiếu phim Điện ảnh Quân đội nhân dân, số 17 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
Các tác phẩm điện ảnh phim truyện và phim tài liệu trình chiếu trong Tuần phim Kỷ niệm có chủ đề về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và con đường thống nhất đất nước đầy gian khổ và hào hùng của dân tộc. Từ ý nghĩa của các tác phẩm điện ảnh trong tuần phim, đội ngũ những người làm điện ảnh nói chung và Điện ảnh Quân đội nhân dân nói riêng mong muốn góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, phát huy những giá trị văn hóa, sức mạnh, sáng tạo trong con người Việt Nam, góp phần tạo nguồn lực nội sinh và động lực để xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

* Lịch chiếu trong Tuần phim như sau:
1. Ngày 24/04/2023+ 19h30: Khai mạc Tuần phim.
+ 20h00: Phim tài liệu “Hóa giải” - Thời lượng: 30 phút - Đạo diễn Vũ Anh Nhất, Điện ảnh QĐND sản xuất.
+ 20h30: Phim truyện “Khúc mưa” - Thời lượng: 105 phút - Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng - Điện ảnh QĐND sản xuất;
2. 
Ngày 25/04/2023
+ 19h30: Phim tài liệu Ngày cuối của chiến tranh” - Thời lượng: 25 phút -  Đạo diễn NSND Nguyễn Thước - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất;
+ 20h00: Phim truyện “Sinh mệnh” - Thời lượng: 80 phút - Đạo diễn Đào Duy Phúc - Hãng phim Truyện I sản xuất;
3. 
Ngày 26/04/2023
+ 19h30: Phim tài liệu Sống và kể lại” - Thời lượng: 50 phút - Đạo diễn NSND Nguyễn Hoàng Lâm - Trung tâm Phim Tài liệu - Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất;
+ 20h20: Phim truyện “Cha cõng con - Thời lượng: 90 phút - Đạo diễn Lương Đình Dũng – Tứ Vân Media sản xuất;
4. 
Ngày 27/04/2023
+ 19h30: Bế mạc Tuần phim.
+ 19h45: Phim tài liệu Còn lại với thời gian” - Thời lượng: 26 phút - Đạo diễn NSND Lê Hồng Chương - Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất;
+ 20h30: Phim truyệnTôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - Thời lượng: 96 phút - Đạo diễn Victor Vũ - Cục Điện Ảnh, Công Ty TNHH MTV Phương Nam Phim, Trung Tâm Tổ Chức Biểu Diễn & Điện Ảnh TP HCM (Saigon Concert), Công Ty Cổ Phần Truyền Thông và Giải Trí Galaxy sản xuất;
         Trân trọng kính gửi thông tin tới các Nhà báo, phóng viên, các cơ quan Thông tấn báo chí, Đài Truyền hình. Điện ảnh Quân đội nhân dân mong nhận được sự phối hợp tuyên truyền và quảng bá góp phần vào sự thành công của Tuần phim.
         Điện ảnh Quân đội nhân dân trân trọng cảm ơn!
 

Bài viết liên quan