Điện ảnh Quân đội nhân dân trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm QNCN năm 2020

ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN
TRAO QUYẾT ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG, THĂNG QUÂN HÀM
QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2020

 

    Sáng ngày 01/7/2020, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức trao quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp năm 2020 cho 19 đồng chí. Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, dự và chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có các đồng chí chỉ huy các Phòng, Xưởng trực thuộc đơn vị tham dự và chúc mừng.

 

Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường - Giám đốc Điện ảnh QĐND trao Quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm năm 2020 cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.
 
   
     Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường - Giám đốc Điện ảnh QĐND trao Quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm năm 2020 cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.
 

Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường - Giám đốc Điện ảnh QĐND trao Quyết định nâng bậc lương, thăng quân hàm năm 2020 cho các đồng chí quân nhân chuyên nghiệp.

 

     Tại hội nghị, đồng chí Đại úy CN Vũ Thị Thu Hương, thay mặt các đồng chí được nâng bậc lương, thăng quân hàm bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân đã luôn quan tâm, động viên để các đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và xin hứa sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trên mỗi cương vị công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

 

Đồng chí Đại úy CN Vũ Thị Thu Hương thay mặt các đồng chí được nâng bậc lương,
thăng quân hàm năm 2020 bày tỏ lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Điện ảnh QĐND.
 

     Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường thay mặt cho Đảng ủy, Ban Giám đốc đã chúc mừng, động viên các đồng chí được nâng bậc lương và thăng quân hàm trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh: tất cả các đồng chí được nhận quyết định ngày hôm nay đều đã có nhiều cố gắng hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mong rằng trong thời gian tới, các đồng chí sẽ tiếp tục phấn đấu, học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, góp phần xây dựng Điện ảnh Quân đội nhân dân ngày càng phát triển vững mạnh.

 

Đồng chí Đại tá Phạm Tiến Cường phát biểu chúc mừng, động viên và yêu cầu đối với các đồng chí được nâng bậc lương và thăng quân hàm năm 2020.

Bài viết liên quan