Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Hội nghị xét chọn đề tài sản xuất phim năm 2021

ĐIỆN ẢNH QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
XÉT CHỌN ĐỀ TÀI SẢN XUẤT PHIM NĂM 2021

 

     Theo như thông lệ, vào trung tuần tháng 6 hàng năm, Điện ảnh Quân đội nhân dân tổ chức Hội nghị xét chọn đề tài sản xuất phim để chuẩn bị nguồn đề cương và kịch bản thuộc các thể loại phim tài liệu, phim khoa học, phim truyện có nội dung và chất lượng tốt, mang tính khả thi, đảm bảo định hướng tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu chất lượng, thực hiện nhiệm vụ công tác đảng, công tác chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường - Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng duyệt chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị gồm có các thành viên Hội đồng duyệt và nhân viên cơ quan chức năng.

 


Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường – Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

 

     Năm nay, với tinh thần trách nhiệm cao cùng sự say mê, yêu nghề đầy nhiệt huyết, các nhà biên kịch, đạo diễn của Điện ảnh Quân đội nhân dân đã hoàn thiện 20 đề cương kịch bản với nội dung đa dạng, phong phú, phản ánh nhiều vấn đề thời sự nóng hổi đang được cả nước và thế giới quan tâm như dịch bệnh Covid-19, chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, an ninh biên giới quốc gia, vấn đề về công tác xây dựng đảng, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đề tài chiến tranh cách mạng, hậu chiến cũng như các mặt đời sống trong và ngoài quân đội…

 

Đồng chí Trung tá Nguyễn Thu Dung - Trưởng phòng Biên tập báo cáo kết quả thẩm định chung về nội dung các đề cương kịch bản.

 

     Tại hội nghị, Hội đồng duyệt kịch bản Điện ảnh Quân đội nhân dân đã làm việc trách nhiệm, khách quan, dân chủ và công tâm để đánh giá chất lượng các đề cương. Sau khi nghe đồng chí Trung tá Nguyễn Thu Dung - Trưởng phòng Biên tập - Ủy viên Hội đồng trình bày báo cáo kết quả thẩm định chung về nội dung các đề cương, Hội đồng đã thảo luận, đánh giá, xét chọn và đóng góp một số ý kiến định hướng cho các đề cương kịch bản đạt chất lượng tốt. Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường – Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, Chủ tịch Hội đồng đã biểu dương nỗ lực cố gắng của đội ngũ sáng tác trong việc tìm kiếm, phát hiện đề tài. Đồng thời đưa vào Kế hoạch sản xuất phim năm 2021 và những năm tiếp theo.

Bài viết liên quan