Điện ảnh Quân đội nhân dân Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 14 - 15/5/2020, Điện ảnh Quân đội nhân dân đã tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, tới dự chỉ đạo có đồng chí Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT và đại biểu các cơ quan chức năng TCCT.

     Đại hội tập trung thảo luận tham gia đóng góp vào Văn kiện Ban chấp hành Trung ương khoá XII trình Đại hội XIII và báo cáo Chính của Đảng ủy Cơ quan TCCT. 100% bài tham luận của các đảng viên đều nhất trí với bố cục, nội dung của văn kiện Trung ương và nhấn mạnh làm rõ thêm về đánh giá kết quả đạt được, nguyên nhân hạn chế yếu kém trong phát triển kinh tế xã hội 10 qua năm 2011- 2020, công tác Quốc phòng anh ninh, phòng chống tham nhũng…; phần báo cáo chính trị của Đảng ủy Cơ quan TCCT cơ bản các ý kiến nhất trí với nội dung và bố cục, chỉ nhấn mạnh làm rõ về phần kiện toàn công tác cán bộ, tổ chức Đảng, đầu tư phát triển VHNT… Đại hội đi sâu tham gia đóng góp cho báo cáo chính trị của đảng uỷ Điện ảnh Quân đội nhân dân, tập trung làm rõ, những mặt mạnh, hạn chế và nguyên nhân yếu kém về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 


Đoàn chủ tịch Đại hội gồm các đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Thượng tá Trương Trung Tuấn, Trung tá Kiều Thanh Thúy
 

     Đại hội thống nhất đánh giá nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đảng ủy Điện ảnh QĐND đã bám sát đường lối văn hoá, văn nghệ của Đảng, quán triệt sâu sắc Nghị quyết, Chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trực tiếp là Tổng cục Chính trị. Đảng ủy đã vận dụng linh hoạt, cụ thể hoá Nghị quyết, Chỉ thị, hướng dẫn của trên vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm. Làm tốt công tác giáo dục chính tư tưởng, 100% cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đơn vị đã khắc phục được tình trạng thiếu kịch bản so với nhiệm kỳ trước. Các phim của Điện ảnh QĐND sản xuất luôn đúng định hướng chính trị, có giá trị nghệ thuật và nhân văn sâu sắc. Công tác tuyên truyền quảng bá tác phẩm điện ảnh trên các phương tiện truyền thông và trang tin điện tử (daqd.vn) đi vào hoạt động có hiệu quả .

     Tiến độ sản xuất phim được đẩy nhanh, tăng 34,5% số lượng phim trượt kế hoạch ít hơn so với nhiệm kỳ 2010 - 2015; có nhiều tư liệu phim 16mm được khảo sát, biên tập, giải mật. Đội ngũ kỹ thuật đã khai thác sử dụng thiết bị dây chuyền sản xuất phim từng bước có hiệu quả.

     Đảng ủy lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ công tác huấn luyện quân sự chính trị, kiểm tra hằng năm tỷ lệ khá giỏi bình quân đạt 88% tăng 0,51% so với nhiệm kỳ trước. Thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức đảng TSVM gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (6/6 chi bộ có 98% đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). Bên cạnh đó luôn coi trọng công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên có trọng tâm trọng điểm từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chấp hành kỷ luật toàn đơn vị. Công tác bảo đảm hậu cần tài chính đúng nguyên tắc, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ đơn vị.

 


Đại biểu biểu quyết thông qua số lượng nhân sự bầu cử

 

      Đồng chí Trung tướng Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT đã phát biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, khẳng định báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận đóng góp vào báo cáo chính trị của đơn vị đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại nhiệm kỳ qua, đồng thời động viên cán bộ đảng viên 5 năm qua có nhiều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm góp phần quan trọng vào việc giáo dục truyền thống lịch sử cho dân tộc chống lại âm mưu “DBHB” của các thế lực thù địch. Đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư  Đảng uỷ cơ quan TCCT yêu cầu tập thể Đảng ủy Điện ảnh QĐND tiếp tục tăng cường công tác rèn luyện kỷ luật, thực hiện tốt công tác làm phim bảo đảm chất lượng đúng định hướng chính trị và lưu trữ, bảo quản kho tư liệu phim an toàn tuyệt đối. Cấp ủy chi bộ tăng cường xây dựng mối đoàn kết thống nhất ý chí và hành động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Quân đội đã giao. 

 


Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT phát biểu tại Đại hội

 

     Đại hội đề ra phương hướng lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiếp tục thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ hai trong một “ Điện ảnh - báo chí tuyên truyền”.  Đổi mới nâng cao chất lượng kịch bản và tác phẩm Điện ảnh, hằng năm sản xuất từ 16 đến 18 bộ phim có chất lượng, đúng tôn chỉ mục đích định hướng chính trị; đặc biệt là hoàn thành 02 bộ phim tài liệu dài tập “Con đường đã chọn” và “Quan hệ Quốc phòng Việt Nam - Liên Bang Nga”; Bộ phim truyện Điện ảnh “Mưa đỏ”. Mở rộng hợp tác với quân đội Nga làm phim về đối ngoại quân sự quốc phòng; tăng thời lượng tuyên truyền phim trên các phương tiện truyền thông Trung ương, địa phương và khu vực, trên website (daqd.vn) tạo sức lan toả toả rộng khắp trong xã hội, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho bộ đội và nhân dân.

 


Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025
 

      Đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tăng cường việc kiểm tra giám sát đảng viên và tổ chức đảng. Nhiệm kỳ mới bảo đảm 100% chi bộ có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; xây dựng đơn vị an toàn, kết quả kiểm tra công tác giáo dục chính trí huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu trong đó có từ 70 đến 88% khá giỏi. Bảo đảm tốt công tác hậu cần tài chính quân số khoẻ thường xuyên đạt 99% trở lên.


Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy cơ quan TCCT chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

 

     Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ cơ quan TCTC nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đảng ủy đã bầu đồng chí Thượng tá Trương Trung Tuấn, Phó giám đốc giữ chức Bí thư Đảng ủy và đồng chí Đại tá NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy. Đảng ủy bầu ra Chủ nhiệm và các thành viên UB kiểm tra Đảng.  

Bài viết liên quan