Điện ảnh Quân đội nhân dân Tổng kết nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021

 
 
     Sáng 15/12/2021, Điện ảnh Quân đội nhân dân long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021, đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân chủ trì Hội nghị.
 
Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân chủ trì Hội nghị
 
     Tham dự Hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Văn Thảo – Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, đại biểu Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị/Tổng cục Chính trị; đồng chí Đại tá Trương Trung Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc, Trung tá Nguyễn Thu Dung – Phó Giám đốc, Trung tá Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc, cùng các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo chỉ huy các phòng, xưởng, ban, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong đơn vị.
     Tại Hội nghị, đồng chí Trung tá Đặng Thái Huyền Phó Giám đốc đã báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Đồng chí Đại tá Trương Trung Tuấn Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021, phát động phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2022. Các báo cáo chỉ rõ, trong năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc đơn vị đã chỉ đạo các Phòng, Xưởng, cơ quan chức năng, cán bộ, nhân viên, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, chuyên môn, đề xuất các giải pháp, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong công tác, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021. Công tác Thi đua Quyết thắng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn, gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Phong trào diễn ra liên tục, rộng khắp, có chiều sâu, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào của các cấp, cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân nêu cao ý chí quyết tâm, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trực tiếp góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu". Công tác khen thưởng đã được tiến hành kịp thời, chặt chẽ, khách quan.
   
Đồng chí Trung tá Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc báo cáo tổng kết nhiệm vụ năm 2021, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
  
Đồng chí Đại tá Trương Trung Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc báo cáo tóm tắt công tác thi đua khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2021
   
 
      Hội nghị cũng được nghe các ý kiến tham gia phát biểu về các lĩnh vực chuyên môn sáng tác, hành chính, quân sự, kỹ thuật, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, các tổ chức quần chúng…
 
Đồng chí Trung tá Nguyễn Thu Dung, Phó Giám đốc Điện ảnh QĐND tham gia ý kiến về công tác lựa chọn đề tài, nâng cao chất lượng kịch bản và định hướng tuyên truyền.
 
Đồng chí Thiếu tá Trần Vĩnh Khuyến, Quản đốc Xưởng Kỹ thuật sản xuất phim tham gia ý kiến về quản lý, bảo quả máy móc, vận hành dây chuyền sản xuất hậu kỳ.
 
Đồng chí Trung tá Lê Xuân Liêm, Trợ lý chính trị tham gia ý kiến về kết quả hoạt động CTĐ, CTCT năm 2021 và phương hướng, giải pháp nâng cáo chất lượng phong trào thi đua quyết thắng năm 2022
  
 
     Kết luận Hội nghị, Đại tá Phạm Tiến Cường – Giám đốc Quân đội nhân dân khẳng định, trong năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Điện ảnh Quân đội nhân dân đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất được giao phó. Công tác sản xuất phim hoàn thành sớm hơn cùng kỳ các năm trước, hiệu quả tuyên truyền được đẩy mạnh, đạt được thành tích tốt tại các giải thưởng, liên hoan phim; công tác xây dựng đơn vị tốt; công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai nghiêm túc, hiệu quả; cơ quan đoàn kết, hoạt động nền nếp, hiệu quả. Đại tá Phạm Tiến Cường cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp của các cán bộ, nhân viên, đồng thời cho biết, các đề xuất, kiến nghị, tâm tư sẽ được Đảng ủy, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét giải quyết.
     Tại Hội nghị, Điện ảnh Quân đội nhân dân cũng đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt các thành tích xuất sắc trong năm 2021.
 
Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân trao thưởng Đơn vị Quyết thắng cho Phòng Tư liệu và phân xưởng Dựng - Âm thanh, Đơn vị Tiên tiến cho Phòng Biên tập, Phòng Kế hoạch - Hành chính, Xưởng Phim Truyện.
 
Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân trao thưởng Đơn vị Văn hóa cho Phòng Biên tập, Phòng Tư liệu, Phân xưởng Dựng - Âm thanh và các Chiến sĩ Thi đua
  
Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân trao thưởng cho các Chiến sĩ Tiên tiến
 
Đồng chí Đại tá, NSƯT Phạm Tiến Cường, Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân trao thưởng cho các Chiến sĩ Tiên tiến
 
Đồng chí Đại tá Trương Trung Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trao thưởng cho tập thể, cá nhân 3 tổ chức quần chúng
        
Đồng chí Đại tá Trương Trung Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc trao thưởng cho các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
 
Hà Huyền

Bài viết liên quan